Thema: Ukraine

Чи мають діти-біженці законне право на отримання послуг догляду за дитиною?

Відповідно до ухвалених на початку березня резолюцій Ради ЄС, українські біженці в усіх країнах-членах ЄС отримують дозвіл на проживання з 3 березня 2022 року терміном на один рік, який може бути продовжений ще на два роки. Біженці, які прийняті в Німеччині, можуть отримати дозвіл на проживання відповідно до §24 Закону про проживання і не повинні проходити процедуру надання притулку.

Вони будуть призначені до муніципалітету, коли отримають дозвіл на проживання. З моменту призначення до муніципалітету діти мають своє «звичайне місце проживання» в Саарланді, а отже, мають право відвідувати дитячі дошкільні заклади.

Багато українських біженців наразі живуть з членами родини або знайомими без реєстрації в пунктах первинного прийому, оскільки їм дозволено перебувати в Німеччині до 90 днів без візи. Ці діти також можуть бути зареєстровані в місцевих дитячих дошкільних закладах.