Информация за въвеждането на задължителни тестове при учениците в началните и специалните училища във връзка с пандемията от коронавирус

Elterninformation Testpflicht - Bulgarisch