Landesportal Saarland

Navigation und Service

Thema: Corona

Hauptinhalte

Информация за въвеждането на задължителни тестове при учениците в началните и специалните училища във връзка с пандемията от коронавирус

Elterninformation Testpflicht - Bulgarisch